Prof. Dr. Tan Attila
Prof. Dr. Tan Attila 1996 yılında Maramara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İç hastalıkları ve gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimini Medical College of Wisconsin’de tamamladı.

İleri tedavisel endoskopi ve endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi (ERCP) eğitimini University of Toronto’da tamamladı. Endoskopik ultrasonografi eğitimini Oregon Health and Science University’de tamamladı.

Prof Dr Tan Attila 2013 yılından itibaren Koç Universitesi Tıp Fakültesinde görev almaktadır.