Koç Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2014’te Koç Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyete geçti. 2016 yılı itibariyle hastane, kapasitesini 404 tek kişilik yatan hasta odasına ve 73 yoğun bakım ünitesine (366 yetişkin ve 111 pediatrik) yükselti. 16 operasyon ve 14 müdahale odası ile 4000’den fazla operasyon gerçekleştirildi. 2016 yılı boyunca Koç Üniversitesi Hastanesi, 1600’den fazlası uluslararası hasta olmak üzere yaklaşık 6000 kişiye yatarak tedavi ve 65.000 kişiye ayakta tedavi hizmeti vermiştir.

220.000 m2’lik bir alanı kapsayan Sağlık Bilimleri Yerleşkesi; tıp okulu, hemşirelik okulu, araştırma laboratuvarları ve İleri Öğrenme Merkezi’ni kapsamaktadır. Sağlık Bilimleri Kampüsü, yenilikçi yaklaşımı ve Kuzey Amerika standartlarındaki dinamik ekibi ile sağlık sektöründe nitelikli insan kaynağının yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Misyonu ve Vizyonu

  • Çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında yüksek teknoloji kullanarak, multisistem sorunlu, kronik hastalığı olan erişkin hastaların, ayaktan ya da yatarak tanı ve tedavisinin yapıldığı üst düzey sağlık hizmeti vermek
  • Uluslararası alanda söz sahibi olan, evrensel boyutta bilgi üreten, üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmek
  • İç Hastalıkları ve onu oluşturan yan dallarda bilimin yol göstericiliğinde hastaları için tıbbi çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim halinde, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, ileri tıp teknolojilerine hakim, etik değerlerden ayrılmayan, takım çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış,hastasının iyiliğini en önemli önceliği sayan İç Hastalıkları uzmanları yetiştirmek.