Koç Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı her biri alanında lider hekim ve öğretim üyesi kadrosu ile 2014 yılından beri hizmet vermektedir. Ekibimiz, alanında ve alt dallarında ileri klinik uygulamaları içerecek şekilde sindirim sistemi (yemek borusu, mide ve bağırsak) hastalıkları ve kanserleri, sindirim sistemi motilite hastalıkları, inflamatuar bağırsak hastalıkları, karaciğer hastalıkları, hepatitler ve karaciğer yağlanması, safra yolu hastalıkları, pankreas hastalıkları, nutrisyon ve beslenme problemleri konularında hizmet vermektedir. Tanısal endoskopik işlemler modern teknolojik altyapı eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca peroral endoskopik myotomi, endoskopik mukozal rezeksiyon, endoskopik submukozal diseksiyon, endoskopik ultrasonografi ve ERCP gibi ileri endoskopik işlemler, bu konuda lider hekimler tarafından uygulanmaktadır. Transient elastografi (Fibroscan) ile karaciğer sertliği değerlendirmesi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gastrointestinal ve hepatopankreatikobiliyer hastalıklar düzenli olarak her hafta iç hastalıkları, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve genel cerrahi bölümlerinden hekimleri içeren konseylerde tartışılmakta ve tıbbi yaklaşımlar multidisipliner olarak belirlenmektedir. Karaciğer hastalıklarının yönetimi, patoloji bölümü ile ortak yapılan konsey ile belirlenmektedir.

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı alanında lider hekim ve öğretim üyelerinin bilgi ve deneyim birikimini, günümüzdeki gelişmiş teknik ve innovatif teknolojilerini ve Koç Üniversitesi Hastanesi’ sinin benzersiz alt yapısını kullanarak hastalarına mükemmel sağlık hizmetini sunmayı ve bu birikimi yeni nesil hekimlere aktarmayı hedeflemektedir.

Kadromuz

Prof. Dr. Cihan Yurdaydın (Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Emel Ahıshalı

Prof. Dr.  Murat Akyıldız

Prof. Dr. Emrah Alper

Prof. Dr. Fatih Aslan

Prof. Dr. Tan Attila

Prof. Dr. Derek Mann

Doç. Dr. Genco Gençdal

Doç. Dr. Müjdat Zeybel

 

3.Sınıf Tıp Eğitimi

Esophageal function  and Esophageal diseases                                 T. Attila

Disorders of duedonum and stomach                                                F. Aslan

Disorders of duedonum and stomach                                                F. Aslan

Inflammatory disease of the bowel                                                   T. Attila

Malabsorbtion and diarrhea                                                              E. Alper

Gastrointestinal Bleeding                                                                  E. Ahıshalı

Hepatosplenomegaly                                                                         M. Zeybel

Jaundice and bilirubin metabolism                                                   M. Zeybel

Non viral liver diseases                                                                     M. Zeybel

Viral hepatitis                                                                                   C. Yurdaydın

Autoimmune liver disease                                                                 C. Yurdaydın

Cirrhosis and its complications                                                         M. Akyıldız

Portal hypertension and hepatic venous disorders                            M. Akyıldız

History and PE for evaluation of GI complaints                               T. Attila

Examination of the abdomen (propaedeutic)                                     M.Zeybel

Case Discussions on Liver Diseases                          M.Akyıldız/M.Zeybel/C.Yurdaydın

Case Discussions on Gastrointestinal Diseases            E.Alper/E.Ahıshalı/F.Aslan

 

4.sınıf Tıp Eğitimi

Aproach to the patient with abnormal liver tests-I                           C.Yurdaydın

Aproach to the patient with abnormal liver tests-II                          C.Yurdaydın

Approach to the patient with dyspepsia and peptic ulcer disease    F. Aslan

Chronic liver diseases and its complications-I                                 M.Akyıldız

Chronic liver diseases and its complications-III                              M.Akyıldız

Approach to the patient with dysphagia                                           G. Gençdal

Aproach to the patient with diarrhea-I                                              T.Attila

Aproach to the patient with diarrhea-II                                            T.Attila

Abdominal pain-I                                                                              M.Akyıldız

Abdominal pain-II                                                                            M.Akyıldız

Aproach to the patient with gastrointestinal bleeding-I                   M.Zeybel

Aproach to the patient with gastrointestinal bleeding-II                  M.Zeybel

Panopto dersleri

VIRAL HEPATITIS                                                 C.Yurdaydın

NON-VIRAL LIVER DISEASES                             M. Zeybel

AUTOIMMUNE LIVER DISEASES                       C.Yurdaydın

ACUTE LIVER FAILURE                                       M. Akyıldız

APPROACH TO A PATIENT WITH ABNORMAL LIVER TESTS AND JAUNDICE           M. Zeybel

PORTAL HYTPERTENSION AND CIRRHOSIS  M. Akyıldız

LIVER TRANSPLANTATİON                                M.Akyıldız

INFLAMMATORY BOWEL DİS                            T.Attila

ACUTE/CHRONIC PANCREATITIS                     T.Attila

DIARRHEA                                                              T.Attila