Bilim Dalı’mız 2014 yılından beri hizmet vermektedir.

Bilim Dalımız bünyesinde Prof. Dr.  Dilek Yazıcı (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, Prof. Dr. Faruk Alagöl, Uzm Dr Havva Sezer, Uzm Dr Seçil Özışık, Uzm Dr Adnan Batman görev almaktadır.

Diyabet hemşirelerimiz Eda Çilingiroğlu, Hande Bulut ve Bölüm koordinatörümüz Bahar Bekdemir.

Çalışma alanlarımız

Klinik faaliyetler:

Bilim dalımız bünyesinde polikliniklerimizde Endokrinoloji’yle ilgili tüm alanlarda hasta görülmektedir. Özellikle Tip 1 ve Tip 2 Diabetes mellitus, Tiroid problemleri, Obezite, Osteoporoz ve Hiperparatiroidi gibi metabolik kemik hastalıkları, Hipofiz Hastalıkları, Sürrenal Hastalıklar değerlendirilmektedir.

Diyabetli hastaların takibinde Diyabet Hemşirelerimizle güncel diyabet teknolojilerini de aktif olarak kullanarak birlikte çalışmaktayız. Hemşire arkadaşlarımız hastaların başlangıçtaki diyabet, özellikle de insülin eğitiminde ve takiplerinde çok önemli rol oynamaktadırlar. İnsülin pompası kullanan Tip 1 diyabetli hastalarımızın pompa takibi de yine bu alanda deneyimli hemşirelerimizce titizlikle yürütülmektedir. Diyabetli hastalarımızın diyabet seyri mümkün oldukça sürekli glikoz izlem sistemleri kullanılarak yapılmaktadır.

Servislerde yatmakta olan diyabetli hastaların takibi de konsültasyonlar yoluyla düzenli olarak sağlanmakta ve konsültan hekimimiz ve diyabet hemşirelerimiz tarafından hastalar düzenli takip edilmektedir. Diyabet hemşirelerimiz hastalara yatışları sırasında diyabet eğitimlerini detaylı olarak vermektedirler.

Diyetisyenlerimiz de diyabetli hastalarımızın takibinde rol oynamaktadırlar. Hem polklinikte görülen hem de servislerde yatan hastaların diyabetik diyetlerini organize etmekte ve hastalara sağlıklı beslenme konusunda eğitim vermektedirler.

Diyabetik ayak yarası olan hastalarımızın takip ve tedavisine yönelik kararlar, her hafta düzenli toplanan multidisipliner konseyde (ortopedi, enfeksiyon hastalıkları, plastik cerrahi, girişimsel radyoloji, kalp damar cerrahisi, fizik tedavi uzmanları ve yara bakım hemşirelerinin katılımıyla) alınmaktadır.

Hastalarımızın obezite açısından takibi ise yine multidisipliner bir şekilde gerçekleşmektedir. Beslenme uzmanlarımızın yanı sıra gerektiğinde psikiyatri ve fizik tedavi bölümlerinden uzmanlarımız da tedavi sürecine dahil olmaktadır. Kliniğimizde ayrıca cerrahi endikasyonu alan hastalarımız için deneyimli obezite cerrahisi ekibi hizmet vermektedir. Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü, Avrupa Obezite Derneği akreditasyonuna sahip bir “obezite merkezi” olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tiroit kanseri takibinde ise cerrahi ekip, nükleer tıp ve radyoloji ekibiyle işbirliği halinde çalışmaktayız. Hastalarımız için tedavi kararları, her hafta Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Nükleer Tıp, Patoloji ve Radyoloji Bölümleri’nin katılımıyla gerçekleşen bölümler arası konseyde tartışılmaktadır.

Hipofiz hastalıkları açısından da Nöroşirurji Bölümü ve gerektiğinde Gamma-knife ünitesinden destek almaktayız. Her bir hastamıza özel bireysel tedavi şeması, haftalık olarak Endokrinoloji, Nöroşiruji, Radyoloji bölümlerinin katılmasıyla biraraya gelen Hipofiz konseyinde belirlenmektedir.

Genetik altyapısı olan hormonal hastalıklarda tanı koymak için kurumumuzun Genetik Tanı Merkezi’ndeki uzmanlarımızla işbirliği yapılmaktadır.

Osteoporoza bağlı kırık tedavilerinde de yine ortopedi, Beyin Cerrahi ve Fizik tedavi bölümleriyle yakın temas halinde çalışmaktayız.

 

Eğitim faaliyetleri:

Bilim Dalımızın mensupları aktif olarak Tıp fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimlerinde gerek teorik gerekse de Pratik dersler olmak üzere yer almaktadır.

Dönem III’te:

Diseases of anterior pituitary and hypothalamus- / D. Yazıcı

Diseases of adrenal glands and gonads / F. Alagöl

Hyper and Hypocalcemias / D. Yazıcı

Diabetes Mellitus-clinics and classification / O. Deyneli

Acute complications of Diabetes Mellitus / O. Deyneli

Chronic complications of Diabetes Mellitus / D. Yazıcı

Dönem IV’te

Disorders of the Pituitary Gland / O. Deyneli

Disorders of the Adrenal Gland / F. Alagöl

Disorders of the Thyroid Gland 1-2 / F. Alagöl-D. Yazıcı

Disorders of the Parathyroid Gland / F. Alagöl

Diabetes Mellitus / O. Deyneli

Complications of Diabetes Mellitus-I-2 / D. Yazıcı

Hypoglycemia / D. Yazıcı

Obesity / D. Yazıcı

Osteoporosis / D. Yazıcı

Nutritional support-in outpatients and hospitalized settings / D. Yazıcı

Systemic Hypertension  and Hypertensive Emergencies / D. Yazıcı

Dönem V’te

Osteoporotic Fractures / D. Yazıcı

Diabetic Foot Panel / D. Yazıcı

Bunun yanında İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi almakta olan lisansüstü öğrencilerin zorunlu olarak yaptıkları endokrinoloji rotasyonlarında aktif olarak gerek hasta başı gerekse de teorik eğitim vermektedir.

İç hastalıkları AB Dalı bünyesinde bir Bilim dalı olarak çalışmakta olan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yan dal öğrencisi yetiştirme hakkını kazanmış olup, 2022 itibariyle ilk Yan dal öğrencisine eğitim vermeye başlayacaktır. Bu bağlamda 3 yıl boyunca bir Endokrinoloji uzmanının yetişmesi için her türlü gereklilik Bilim dalı tarafından sağlanacaktır.

Bilim Dalımız ayrıca yurt dışından başvuran Tıp Fakültesi öğrencilerine staj imkanı sunarak eğitim süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Bilim Dalı üyelerimiz Tıp Fakültesi haricinde Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitütüsü’nde de Yüksek lisans ve Doktora derslerinde eğitici olarak yer almaktadırlar.

Bunun yanında Bilim dalı öğretim üyelerimiz sıklıkla Ulusal ve uluslararası eğitim toplantılarında davetli konuşmacı olarak seminerler vermektedirler.