Doç. Dr. Genco Gençdal
2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Genco Gençdal, 2008 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dahiliye, 2012 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gastroenterohepatoloji alanında ihtisas yaptı.

İstanbul Üsküdar Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı’nda klinisyen ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

2019  yılında  Doçent oldu.  01 Ekim 2020’den itibaren  İstanbul Koç Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı’nda klinisyen ve öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası makale yayınlamıştır.

Araştırma Konuları Karaciğer transplantasyonu, Hepatik ensefalopati, Karaciğer sirozunda uyku bozuklukları, Hepatit c, Hepatit B, Otoimmün hepatit.