Koç Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı 2014 yılından bu yana hizmet vermektedir. Ekibimiz Nefroloji ilgi alanına giren tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde hastanemizin ileri tekniklerini kullanarak ayrıca alanında yetkin diğer branş hekimlerinin de desteğiyle işleyişini dürdürmektedir. Özellikle ekibimiz hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, akut böbrek hastalığı ve glomerülonefritler konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir.

Hastanemiz Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde yatan hastalara hizmet vermek üzere kurulmuş bir diyaliz ünitesi bulunmaktadır. Bu birimde üç hemodiyaliz hemşiresi görev yapmaktadır ve haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet vermektedir, ünitemizde biri hepatit B, biri hepatit C olmak üzere toplam altı diyaliz cihazı bulunmaktadır. Diyaliz ünitesinde yıllık ortalama 2000 seans hemodiyaliz tedavisi yapılmaktadır. Hemodiyaliz tedavisi gereksinimi bulunan hastaların geçici ve kalıcı hemodiyaliz kataterleri, alanında yetkin Girişimsel Radyoloji uzmanları tarafından ileri görüntüleme teknikleri kullanılarak takılmaktadır, yine kataterler ile ilgili gelişebilecek sorunlar Nefroloji ve Girişimsel Radyoloji ekibi tarafından birlikte giderilmektedir. Kronik hemdoiyaliz hastalarının arteriovenöz fistül operasyonları Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyleri ile birlikte koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.

Bilim Dalı’mızda senede yaklaşık 50 böbrek biyopsisi yapılmakta olup, işlem Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri ile koordineli olarak yapılmaktadır. İşlem sonrası takip Nefroloji Bilim Dalı tarafından yapılmakta olup, hastanemizin Patoloji Anabilim Dalı’ndan alanında öncü nefropatologlar tarafından değerlendirilmektedir. İki bilim dalı arasındaki iletişim sonucunda hızla tanı konularak tedavi düzenlenmektedir. Böbrek biyopsisi yapılan hastaların takip ve tedavisi, gerekli durumlarda immünsüpresif tedavileri planlanmakta olup sıkı takipleri gerçekleştirilmektedir.

Nefroloji poliklinik hizmeti, hafta içi her gün, Cumartesi günleri saat 13.00’a kadar kesintisiz devam etmektedir. Nefroloji Bilim dalında 5 tansiyon holteri bulunmakta olup, sonuçları ertesi gün hemen verilerek hastaların tedavisi düzenlenmektedir. Nefroloji polikliniğinde ortalama yıllık yaklaşık 4000 bin hasta takip edilmektedir. Zorlayıcı vakalarda Nefroloji Konseyi oluşturularak gerekli durumlarda ilgili bilim dalları ekiplerinden de destek alınarak çözüm odaklı, hasta yararına kararlar alınarak uygulanmaktadır. Yine hastanemizde yatan hastalar için nefroloji konsültasyon hizmeti aralıksız devam etmektedir.

Nefroloji Bilim Dalı’ndan yılda 30’un üstünde klinik araştırma makalesi yayınlanmaktadır.

Kadromuz

Diyaliz Hemşireleri

Arzu Gürel

Nadire Gizem Özdemir

Özlem Kılıç

Nefroloji Tıbbı Uzman Yardımcısı

Özer Varlık

Nefroloji Uzmanları

Prof. Dr. Mehmet Kanbay (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Nefroloji Bilim Dalı Başkanı)

Uzm. Dr. Nuri Barış Hasbal