Koç Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, ileri tıp teknolojilerine hakim ve bilimin yol göstericiliğinde görev yapan deneyimli hematoloji uzman kadrosu ile tıbbi hizmet sunmaktadır. Ekibimiz, alanında ve alt dallarında ileri klinik uygulamaları içerecek şekilde eritrosit (alyuvar) hastalıkları (Demir eksikliği anemisi ve diğer hipoproliferatif anemiler, talasemi, hemoglobinopati, megaloblastik ve diğer makrositik anemiler, aplastik anemi, hemolitik anemi), lökosit (akyuvar) hastalıkları (kantitatif ve kalitatif nötrofil bozuklukları, akut myeloid lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, miyelofibrozis , esansiyel trombositoz, lenfopeni ve immün yetmezlik, akut lenfoblastik lösemi , kronik lenfosittik lösemi, hodgkin lenfoma, hodgkin dışı lenfoma, miyelodisplastik sendrom multipl miyelom ve diğer plazma hücre hastalıkları) ve trombosit ve koagülasyon (pıhtılaşma) bozuklukları (trombositopeni, trombosit fonksiyon bozuklukları, hemofili ve diğer koagülasyon faktör eksiklikleri, von Willebdand hastalığı, tüketim koagülopatileri, trombotik bozukluklar) konularında hizmet vermektedir.

Hematoloji Bölümü tarafından biyolojik hematolojik kanser tedavileri, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, deneysel tedaviler, büyüme faktörü ürünleri, immünoterapi, immünsüpresif tedaviler, kan ve kök hücre bağışı, kan transfüzyonu ve kök hücre nakli hizmeti verilmektedir.  Ondört yataktan oluşan kemik iliği nakil ünitesinde yapılan  işlemler;

 1. Kök hücre mobilizasyon protokolleri belirleme ve uygulama
 2. Periferik kök hücre aferez işlemi
 3. Kemik iliğinden kök hücre toplama işlemi (ameliyathanede)
 4. Kök hücre dondurma ve saklama işlemi
 5. Otolog kök hücre nakli
 6. Allogenik kök hücre nakli (tam uyumlu kardeş, 9/10 uyumlu kardeş; tam uyumlu akraba dışı, 9/10 uyumlu akraba dışı ve haploidentik) dir.

Bölümümüzde gerçekleştirilen diğer uygulamalar akım sitometri ile immunfenotiplendirme, özel koagulasyon testleri (tromboelastografi, trombosit fonksiyon analizi, faktör tayini), hematoloji ile ilişkili genetik testler (karyotip analiz, FISH metodu, PCR, RT-PCR  metodu, kimerizm ve minimal reziduel hastalık tayini, HLA doku tiplemesi) ve terapotik aferez uygulamaları (plazma değişimi, selektif plazma değişimi, immunadsorbsiyon, double filtrasyon plazmaferez, kaskad filtrasyon, terapötik lökoferez, terapötik eritrosit değişimi, terapötik trombositoferez, fotoferez,  kök hücre aferezi ) dir.

Hematolojik hastalıklar düzenli olarak yapılan hematopatoloji ve kemik iliği nakli konseyinde tartışılmakta ve tıbbi yaklaşımlar multidisipliner olarak belirlenmektedir. Hematoloji Bilim Dalı alanındaki lider hekim ve öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim  halinde ve  Koç Üniversitesi Hastanesinin gelişmiş alt yapısını kullanarak hastalara tıbbi çözümler üretirken; hastanın iyiliği,  mükemmellik ve etik değerlere bağlılık en önemli önceliklerimiz olarak süregelmektedir.

Kadromuz

Prof. Dr. Olga Meltem Akay (Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ümit Barbaros Üre

Doç. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu

Uzm Dr. Emre Osmanbaşoğlu

 

3.Sınıf Tıp Eğitimi

 • Anemia symptomatology and differencial diagnosis of anemia- EB Ateşoğlu
 • Approach to the patient with pancytopenia- EB Ateşoğlu
 • Approach to the patients with thrombotic disorders-OM Akay
 • Approach to the patient with thrombocytopenia- OM Akay
 • Approch to the patients with splenomegaly- OM Akay
 • Approach to the patients with bleeding disorders- OM Akay
 • Approach to the patients with lymph node enlargement- OM Akay
 • Anticoagulation in the management of thrombotic disorders -OM Akay
 • Blood product transfusion in the critical care setting-OM Akay

 

4.Sınıf Tıp Eğitimi

 • Lymphomas -B Ferhanoğlu
 • Acute leukemias -EB Ateşoğlu
 • MDS – B Ferhanoğlu
 • CLL – B Ferhanoğlu
 • Plasma cell dyscrasis- B Ferhanoğlu
 • Myeloproliferative disorders- EB Ateşoğlu
 • Symptomatology and physical findings in hematology-ÜB Üre
 • Hematopoetic Stem Cell Transplantation-ÜB Üre