Endokrinoloji ve Metabolizma

 • COVİD-19’a bağlı ve COVİD-19 aşıları sonucu oluşan subakut tiroidit vakalarının özelliklerinin incelenmesi

 

 • Erken post opereatif tg dzüeylerinin düşük orta riskli tiroid kanserinde prediktif değeri

 

 • COVID-19 kapanması sırasında obeziteli bireylerde kilo değişimi, hayat tarzı değişiklikleri, depresyon, anksiyete durumu ve diabetes mellitus açısından değerlendirme-TURK-COM Çalışması

 

 • COVID-19’a bağlı gelişen akciğer hasarı için obezite paradoksu geçerli midir?

 

 • Türkiye’de aile hekimlerinin obezite tanı ve tedavisiyle ilgili farkındalığı ne düzeydedir?

 

 • Diyabet ile yaşayan hastalar için hasta eğitim programi geliştirilmesi: bir karma yöntem çalişmasi ve katilimci tasarim yaklaşimi

 

 • Tip 1 Diyabet Tanılı Erişkinlerde Sürekli Glukoz Monitorizasyon Verilerininin Biyomedikal ve Sosyodemografik Verilerle İlişkisi

 

 • Graves Hastalarında konfokal mikroskopi bulgularının klinik bulgularla ilişkisi

 

 • Tiroid nodülü olan hastalarda ‘kanser’ korkusunun belirlenmesi

 

 • Primer hipotiroidili hastalarda tedavi uyumu ile tedavi hedefleri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki; ulusal, çok merkezli çalışma

 

 • Gestasyonel diabetes mellitusta eksozomların belirteç olarak rolü

 

 • Türkiye’de Erişkin Diyabet Hastalarında Glisemik ve Diğer Metabolik Parametrelerin Regülasyon Durumunun Araştırılması-2(TEMD-2)

 

 • Kronik Hastalarda Zaman Tercihleri ve Tedaviye Uyum Arasındaki Iliski: Kuramsal Bir Model ve Saha Çalısması

 

 • A 12 – week randomized controlled trial to compare TOUJEO®️ and TRESIBA®️ in terms of glucose values in target range and variability during continuous glucose monitoring in patients with type 1 diabetes mellitus

 

 • The Effect of Tirzepatide versus Dulaglutide on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes (SURPASS-CVOT)

 

 • SELECT – Semaglutide effects on cardiovascular outcomes in people with overweight or obesity

 

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

 • Destekleyen kurum: TÜBİTAK-1001.   Karaciğer Fibrozisi ve Sirozun Şeffaflaştırma ve Floresan Mikroskopisi ile 3 Boyutlu Değerlendirilmesi (117S440). Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

 

 • Destekleyen kurum: Newton-Katip-Çelebi Fonu. Kronik Karaciğer Hastalığı ve Hepatoselüler Karsinomda Dolaşımdaki Hücresiz Ortam DNA Metilasyonunun Likit Biyopsi Olarak Kullanımı (218S245). Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

 

 • Destekleyen kurum: Gilead Health Sciences. Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı gelişmesinde TM6SF2 genindeki epigenetik değişikliklerin rolü ve genom mühendisliği (CRISPR) ile manipülasyonu. Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

 

 • Destekleyen kurum: ScandiBio. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NAFLD) olan obez bireylerde metabolik kofaktör desteğinin etkinlik, tolere edilebilirlik ve güvenliliğini değerlendiren randomize, plasebo kontrollü faz II çalışma. Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 • COVİD-19’a bağlı ve COVİD-19 aşıları sonucu oluşan subakut tiroidit vakalarının özelliklerinin incelenmesi

 

 • Erken post opereatif tg dzüeylerinin düşük orta riskli tiroid kanserinde prediktif değeri

 

 • COVID-19 kapanması sırasında obeziteli bireylerde kilo değişimi, hayat tarzı değişiklikleri, depresyon, anksiyete durumu ve diabetes mellitus açısından değerlendirme-TURK-COM Çalışması

 

 • COVID-19’a bağlı gelişen akciğer hasarı için obezite paradoksu geçerli midir?

 

 • Türkiye’de aile hekimlerinin obezite tanı ve tedavisiyle ilgili farkındalığı ne düzeydedir?

 

 • Diyabet ile yaşayan hastalar için hasta eğitim programi geliştirilmesi: bir karma yöntem çalişmasi ve katilimci tasarim yaklaşimi

 

 • Tip 1 Diyabet Tanılı Erişkinlerde Sürekli Glukoz Monitorizasyon Verilerininin Biyomedikal ve Sosyodemografik Verilerle İlişkisi

 

 • Graves Hastalarında konfokal mikroskopi bulgularının klinik bulgularla ilişkisi

 

 • Tiroid nodülü olan hastalarda ‘kanser’ korkusunun belirlenmesi

 

 • Primer hipotiroidili hastalarda tedavi uyumu ile tedavi hedefleri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki; ulusal, çok merkezli çalışma

 

 • Gestasyonel diabetes mellitusta eksozomların belirteç olarak rolü

 

 • Türkiye’de Erişkin Diyabet Hastalarında Glisemik ve Diğer Metabolik Parametrelerin Regülasyon Durumunun Araştırılması-2(TEMD-2)

 

 • Kronik Hastalarda Zaman Tercihleri ve Tedaviye Uyum Arasındaki Iliski: Kuramsal Bir Model ve Saha Çalısması

 

 • A 12 – week randomized controlled trial to compare TOUJEO®️ and TRESIBA®️ in terms of glucose values in target range and variability during continuous glucose monitoring in patients with type 1 diabetes mellitus

 

 • The Effect of Tirzepatide versus Dulaglutide on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes (SURPASS-CVOT)

 

 • SELECT – Semaglutide effects on cardiovascular outcomes in people with overweight or obesity

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

 • Destekleyen kurum: TÜBİTAK-1001.   Karaciğer Fibrozisi ve Sirozun Şeffaflaştırma ve Floresan Mikroskopisi ile 3 Boyutlu Değerlendirilmesi (117S440). Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

 

 • Destekleyen kurum: Newton-Katip-Çelebi Fonu. Kronik Karaciğer Hastalığı ve Hepatoselüler Karsinomda Dolaşımdaki Hücresiz Ortam DNA Metilasyonunun Likit Biyopsi Olarak Kullanımı (218S245). Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

 

 • Destekleyen kurum: Gilead Health Sciences. Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı gelişmesinde TM6SF2 genindeki epigenetik değişikliklerin rolü ve genom mühendisliği (CRISPR) ile manipülasyonu. Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

 

 • Destekleyen kurum: ScandiBio. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NAFLD) olan obez bireylerde metabolik kofaktör desteğinin etkinlik, tolere edilebilirlik ve güvenliliğini değerlendiren randomize, plasebo kontrollü faz II çalışma. Yürütücü: Dr. Müjdat Zeybel

Romatoloji

 • Ulusal biyolojik tedaviler çalışma grubu (TReasure) araştırmaları

 

 • Ulusal vaskülit çalışma grubu araştırmaları

 

 • Türkiye psöriatik artrit (TurPAS) çalışma grubu araştırmaları